כל לילה, כשאנו עוצמים עיניים, עולם מופלא מחכה שנגלה אותו ואת עצמנו דרכו.

כולנו חולמים. חלקנו זוכרים. חלקנו יודעים שאנו חולמים בזמן שאנו חולמים.

 אתר זה מבוסס על עבודת התזה שלי שעסקה בשילוב חלימה צלולה בתהליך תרפויטי ומבוסס על המחקרים המתקדמים בתחום.