להצטרפות למחקר אודות חלימה צלולה

רוצים לדעת מה חולמים צלולים אחרים עושים בחלומות שלהם? וכיצד חלומות צלולים אלו משפיעים על חייהם?

מוזמנים להיכנס ולהשיב על השאלון הקצר הבא:

http://goo.gl/forms/p5vKZkBcrh