מתודולוגיה

תאור המדגם: האוכלוסייה הנבדקת הם אנשים שפניתי אליהם דרך האינטרנט באמצעות עמודי פייסבוק, פורומים העוסקים בחלומות צלולים והכרות אישית שלי עם אנשים מהתחום.

כלי המחקר: נעזרתי בשאלון אינטרנטי מובנה שחלקו מורכב משאלות סקאלה 1-5 סגורות, כאשר 1 משקף הסכמה נמוכה מאוד 2 – הסכמה נמוכה 3 – הסכמה בינונית 4 – הסכמה גבוהה ו5 – הסכמה גבוהה מאוד. בנוסף כלל השאלון שאלות פתוחות בהן המשיב יכול היה להכניס טקסט ולהתבטא באופן חופשי.

ההליך: השאלון נבנה בעזרת תוכנת Google Forms ותשובות המשיבים נאספו על אותה הפלטפורמה. נאמר למשיבים כי השאלון מופץ במסגרת תזה ברידמן בנושא חלומות צלולים. היה שיתוף פעולה רב מצד המשתתפים ונאספו 57 תשובות מתוכם 26% חולמים צלולים קבועים (אחת לחודש ומעלה).

מוגבלות המחקר: המשיבים הם אנשים שיש לי איתם קשר ישיר או עקיף דרך קבוצות ופורומים העוסקים בנושא חלימה צלולה ולכן הם בעליי עניין משותף. אי לכך, יתכן כי תשובותיהם אינן מייצגות את כלל האוכלוסייה באופן סטטיסטי. השאלון דן גם בהתנסויות מיניות ולכן קיים סיכוי שהיה קושי למשיבים להיפתח ולהעיד על עצמם בהקשר, זאת למרות שהובטחה אנונימיות של המשיבים. כמו-כן, השאלון מקיף רק אנשים שהיו מעוניינים להשתתף במחקר שייתכן והם לא מייצגים את האוכלוסייה הנחקרת. לא הוקפד על מספר שווה של גברים ונשים, וכן לא היה ייצוג הולם לכל הגילאים.

השאלון: 

1. האם חלמת חלום צלול? *

חלומות צלולים הם חלומות בהם האדם החולם מודע לכך שהוא בתוך חלום. מודעות זו מאפשרת לחולם ליזום התעוררות, להשפיע על הפעילות בחלום באופן אקטיבי או להתבונן במהלך החלום באופן פאסיבי. (Tadas Stumbrys, 2014) *שאלת חובה

 לא, מעולם לא חלמתי חלום צלול

 אני חושב שחלמתי פעם חלום צלול אבל לא בטוח

 כן, אני חולם חלום צלול אחת לכמה חודשים / פעם בתקופה

 כן, אני חולם חלום צלול פעם בחודש

 כן, אני חולם חלום צלול אחת לשבוע

 כן, אני חולם חלומות צלולים מספר פעמים בשבוע

 מאיזה גיל הינך חולם חלומות צלולים?

2. האם אתה מרגיש כי חלומות צלולים שחלמת השפיעו באיזשהו אופן על חיי הערות שלך?

כן / לא אנא פרט. כיצד השפיעו? באילו תחומים?

3. אנא סמן על אילו מהתחומים הבאים בחייך השפיעו חלומותיך הצלולים:

 שיפור יצירתיות ופתרון בעיות יצירתי

 ריפוי גופני

 התמודדות עם סיוטים

 התנסויות מיניות ושיפור הניסיון המיני

 התפתחות רוחנית

 התמודדות עם פוסט טראומה

 התנסות בחוויות הנוגדות את חוקי הטבע כמו לעוף ולעבור דרך קירות

 שיפור ביצועי ספורט

 הפחתת רמת חרדה

 אחר: אנא פרט

4. אנא פרט כיצד התחומים שציינת מעלה הושפעו או השתפרו בעקבות חלומותיך הצלולים

5. האם היית ממליץ לאנשים אחרים לנסות לחלום חלומות צלולים?

(תשובות בסקאלה מ1 לא ממליץ כלל ועד 5 מאוד ממליץ)

6. עד כמה לדעתך שילוב של עבודה עם חלומות צלולים בטיפול פסיכולוגי יכול להיות כלי יעיל בטיפול?

(תשובות בסקאלה מ1 לא יעיל כלל ועד 5 מאוד יעיל)

7. באילו תחומים או מקרים לדעתך אפשר היה להיעזר בחלומות צלולים לצורך טיפול?

8. מהו גילך?

9. מהו מינך? גבר / אישה

10. מייל (ואפשר גם טלפון) אנא השאר פרטים להתקשרות עתידית בנושא. מבטיחה לשמור על פרטיותך.

תוצאות המחקר 

סה"כ השיבו 57 אנשים לשאלון המחקר. כשני שליש נשים ושליש גברים. הגיל הממוצע של המשיבים הוא 36.5 בטווח שבין 19 ל- 64.

תדירות חלימה צלולה

• 15 משיבים המהווים 26% אמרו שהם חולמים חלומות צלולים באופן קבוע בתדירות של לפחות פעם בחודש ועד מספר פעמים בשבוע (להלן יקראו "חולמים צלולים קבועים").

• 29 משיבים המהווים 51% מהמדגם אמרו שהם חולמים אחת למספר חודשים או אחת לתקופה חלום צלול (להלן יקראו "חולמים צלולים לא קבועים").

• 13 משיבים לא נכנסו לניתוח כוללים: 8 משיבים אשר ציינו כי יתכן שחלמו חלום צלול אך אינם בטוחים בכך. ו- 5 משיבים שענו שלא חלמו חלומות צלולים מעולם (להלן יקראו "לא חולמים").

• ידוע ממחקרים אחרים שנעשו כי אחוזים אלו באוכלוסייה הכללית הם נמוכים יותר (20% מאוכלוסייה הכללית מוגדרת חולמים צלול קבועים ו- 50% חולמים צלולים לא קבועים) מכאן מוגבלות האוכלוסייה הנבדקת אשר אינה מייצגת את כלל האוכלוסייה.

הגיל שבו החלו לחלום חלומות צלולים:

רוב החולמים החלו לחלום בגילאי העשרה 10-15 הגיל הממוצע הוא 16. החולמים הקבועים מראים גיל התחלה של חלימה צלולה, צעיר יותר בממוצע (12) מקבוצת החולמים הלא קבועים (18).

השפעה של חלומות צלולים על חיי הערות:

68% מהחולמים אמרו כי הם מרגישים שחלומות צלולים שחלמו השפיעו באיזשהו אופן על חיי הערות שלהם. ישנו הבדל גדול בין החולמים הקבועים לבין החולמים הלא קבועים בנושא זה. 93% מהחולמים הקבועים אמרו שיש השפעה לעומת 54% בלבד בקרב החולמים הלא קבועים.

ניתוח שאלה פתוחה – האם אתה מרגיש כי חלומות צלולים שחלמת השפיעו באיזשהו אופן על חיי הערות שלך?

משיבים שענו כי חלומות צלולים לא השפיעו על חיי הערות שלהם, מציינים כי הייתה זו עבורם חוויה חיובית אך הייתה נטולת השפעה על חיי הערות שלהם. חלק ציינו כי לא הייתה השפעה באופן מודע וחלק כי חוו זאת מספר מועט של פעמים כדי לציין השפעה.

משיבים אשר ענו כי חלומות צלולים כן השפיעו ציינו במקום הראשון כי חלומות צלולים עוזרים להם להבין כיצד לפעול בחיי הערות בצורת עצות או מסרים ועזרו להם לקבל החלטות בחיי הערות. רבים ציינו כי חלומות צלולים השפיעו במצב רוח טוב וחוויות. צוינו גם תחושת שליטה והעצמה והתמודדות עם חרדות, יכולת להשפיע ולהתבונן על התת מודע ולהתפתח. יש לציין כי שני משיבים העידו כי חוו בלבול בין ערות לחלום בהתעוררות ובמהלך היום וכי משיבה אחת ציינה כי דאגה שאינה מקבלת מספיק שינה כאשר רק התחילה לחלום חלומות צלולים.

כאשר נתבקשו המשיבים לסמן מתוך רשימה אילו תחומים בחייהם הושפעו מחלומותיהם הצלולים

במקום הראשון אמרו החולמים כי ניתן להיעזר בחלומות צלולים לצורך התפתחות רוחנית. במקום השני שיפור יצירתיות ובמקום השלישי התנסויות בחוויות הנוגדות את חוקי הטבע. חולמים קבועים ציינו במקום הראשון שיפור יצירתיות ופתרון בעיות יצירתי לעומת חולמים לא קבועים ציינו במקום הראשון התפתחו רוחנית. כמו כן, פי שניים חולמים קבועים ציינו התמודדות עם פוסט טראומה לעומת חולמים לא קבועים.

ניתוח שאלה פתוחה – אנא פרט כיצד התחומים שציינת מעלה הושפעו או השתפרו בעקבות חלומותיך הצלולים

• "במקרה של פוסט טראומה במצב חלימה המקרה הטראומטי עלה אך בניגוד למציאות בחלום היתה לי אופציית תגובה שונה. אם במציאות חוויתי קיפאון אז בחלום מצאתי את קולי ופעלתי פיזית. החלום היווה ריפוי בשבילי".

• "אני מבין בחלום צלול סיטואציות שנראות לי מלחיצות במחשבה עליהן ואת דרך ההתמודדות שלי איתן".

• "באומנויות מקבל רעיונות ותמונה ברורה של העבודה הסופית".

המלצה לאחרים לחלום חלומות צלולים:

67% מהחולמים אמרו כי הם היו ממליצים לאנשים אחרים לנסות לחלום חלומות צלולים במידה גבוהה או גבוהה מאוד (אחוזי 4 ו5). בקרב הממליצים במידה גבוהה מאוד (אחוזי 5) ישנו הבדל גדול בין החולמים הקבועים לבין החולמים הלא קבועים בנושא זה. 64% מהחולמים הקבועים אמרו שהם ממליצים לעומת 36% בלבד בקרב החולמים הלא קבועים.

יעילות השילוב של עבודה עם חלומות צלולים בטיפול פסיכולוגי:

75% מהחולמים אמרו כי שילוב של חלומות צלולים בטיפול פסיכולוגי יכול להיות כלי יעיל או יעיל מאוד (אחוזי 4 ו5). גם כאן באחוזי 5 כלי יעיל מאוד – ישנו הבדל גדול בין החולמים הקבועים לבין החולמים הלא קבועים. 62% מהחולמים הקבועים אמרו שזהו כלי יעיל מאוד לעומת 15% בלבד בקרב החולמים הלא קבועים.

ניתוח שאלה פתוחה – באילו תחומים או מקרים לדעתך אפשר היה להיעזר בחלומות צלולים לצורך טיפול?

כאשר נשאלו המשיבים באילו תחומים אפשר להיעזר בחלומות צלולים בטיפול רבים כתבו כי ניתן להיעזר בחלומות צלולים בכל תחום בחיים "בכל תחום אפשרי. החל באירוע כביכול בנאלי או בנושא שמעסיק את המטופל". הרוב ציינו פוסט טראומה "החזרת מיימד השליטה בעבודה עם טראומה ופוסט טראומה", שיפור ביטחון עצמי, פוביות, סיוטים " אולי אפשר להיעזר בחלומות צלולים כדי לתת למטופל תחושה של שליטה בחייו ובמה שקורה לו. יש משהו מעצים בחוויה של החלום הצלול במובן הזה שאתה מסוגל לשנות מציאות". כמו כן, צוין כי עבודה עם חלומות צלולים היא כמו דימיון מודרך עם השפעה חזקה יותר.

"אפשר לבוא במגע עם תכנים שנתפסים כמאיימים/מפחידים כאשר בחלימה צלולה אתה יודע שלא יכול לקרות לך שום דבר. אפשר לשלוט בהתרחשות החלום וליצור לעצמך סיפור עם "סוף טוב"/סגירת מעגל. אפשר אולי להיפגש עם אנשים שונים (חיים או מתים), ו"לסגור קצוות", לפתור נושאים לא פתורים וכו'. אפשר לקבל היכרות חדשה על איך המוח שלי עובד (או איך הוא עובד על עצמו..) ולהתבונן על דברים מנקודת מבט אחרת".

 © כל הזכויות שמורות